Tuesday, February 5, 2008

娃娃室內鞋


從前看到書內教做嬰兒鞋都覺得可愛得不行,希望可以做一雙給自己的 baby。可是,現實永遠背道而馳;那麼只能改變想法,試著做大人的室內鞋。完成後的感覺,除了可愛還有非筆墨所能形容的滿足感。

2 comments:

60-60 said...

好好呀, 我成日覺得做鞋好難, 唔知點解? 好似煮餸咁, 都好難搞! 你對鞋好靚, 室內鞋真係舒適又美觀, 好過踼拖啦! :)

GreenWitch said...

開頭我都覺得做鞋好難, 不過慢慢摸索之後, 原來比想像中容易。